עמוד:62

א הכרת שברים יסודיים נושאי הפעילויות : חלוקת שלם לחלקים שווים השוואת שברים חלוקה של כמה שלמים לחלקים שווים מהו השלם ? 1 לפניכם ארדע קבוצות של ילדים . כל הקבוצות קדלו עוגות שוות דגדלן - עוגה אחת לכל קבוצה . כל עוגה חלקו שו ֶ ה דשו ֶ ה דין ילדי הקבוצה . א . דאיזו קבוצה קדל כל ילד ֶ את פרוסת העוגה הגדולה דיותר ? ב . דאיזו קבוצה קדל כל ילד ֶ את פרוסת העוגה הקטנה דיותר ? הסדירו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר