עמוד:59

2 מדידת טמפרטורות איזו טמפרטורה כל מדחם ֹ מראה ? הידעתם ? ליד ישוב קטן דרוסיה , * י ֵ ש מקום שנמדדו דו הטמפרטורות הנמוכות דיותר דחצי הצפוני של כדור הארץ : דשבט דשנת תרפ ( 1924 ) "ד ירדה הטמפרטורה דמקום זה ל 71- מעלות ! דכל שנה הטמפרטורה דמקום זה מגיעה דחדש ֹ שבט ל 61- מעלות . לעתים הטמפרטורה דחדש ֹ זה מגיעה אפלו ל 68- מעלות , ואף על פי כן דמקום זה דא ֹ פן קבוע אנשים גרים ועובדים ! * הכוונה ליישוב טומטור הנמצא ליד העיר ורחוינסק ֶ שבסיביר . יש הקוראים למקום זה "קוטב הקור" של כדור הארץ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר