עמוד:58

ג שמושים במספרים חיוביים ובמספרים שליליים תקציר נושא הפעילויות : הצגת שימושים אפשריים במספרים חיוביים ובמספרים שליליים בחיי היום יום : גובה ביחס לפני הים ומדידת טמפרטורות 1 גבה בי ַ חס לפני הים פני המים של האוקינוסים והימים נמצאים דג ֹ בה שו ֶ ה דכל מקום דעולם . לכן נקדע שג ֹ בה פני הים יהי ֶ ה נקדת ההתחלה למדידת הג ֹ בה של כל מקום . נקדת ההתחלה הז ֹ את נקראת גבה פני הים או "גבה ֹ . " 0 על מקום גבוה יותר מהים אומרים שהוא נמצא מעל פני הים ומסמנים את גבהו דמספר חיובי , ועל מקום נמוך יותר מהים אומרים שהוא נמצא מתחת לפני הים ומסמנים אותו דמספר שלילי . לדגמה : ימת הכנרת נמצאת 210 מטרים מתחת לפני הים , ולכן רושמים את גבהה כך : 210- מטרים . לפניכם גבהים דמטרים של מקומות שונים דארץ דיחס לפני הים . אילת : + 50 תל אביב : + 50 הר החרמון : + 2 , 236 צפת : + 834 ים המלח : 413- דאר שבע : + 280 הכנרת : 210- ירושלים : + 800 הר מירון : + 1 , 208 סדרו את המקומות לפי הג ֹ בה ( מהגבוה דיותר לנמוך דיותר . ( א . החרמון ב . ג . ד . ה . ו . ז . ח . ט . סמנו ( דערך ) את המקומות האלה על ישר המספרים המסרטט משמ ֹ אל ( כמו שסמנו לדגמה את מקומה של ירושלים . ( כתבנו כאן את הגובה הממוצע של כל עיר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר