עמוד:48

7 פתרו . | 0 : 7 = ב | 0 : 10 = ג | 0 : 12 = א 8 דִּיּוּ ן : איך פותרים את התרגיל ? 2 : 7 = נחמה פתרה כך : ( שארית . 2 : 7 = 0 ( 2 הסדירו את הפתרון שלה . 9 השלימו דדרכים שונות . 10 רחל מכינה צמידים מחרוזים . היא רוצה שדכל צמיד יהיו 8 חרוזים . עכשו י ֵ ש לרחל 5 חרוזים . כמה צמידים היא תוכל להכין ? כמה חרוזים חסרים לה כדי שתוכל להכין צמיד אחד ? 11 דמפעל העוגיות רוצים לסדר כדורי שוקולד דאריזות מלדניות . דכל אריזה רוצים לסדר 36 כדורים ולשים אותם דשורות שוות . כמה כדורים אפשר לסדר דכל שורה ? כתבו אפשריות שונות . מספר הכדורים דכל שורה : תרגיל : מספר הכדורים דכל שורה : תרגיל : מספר הכדורים דכל שורה : תרגיל : כאן מתאימים דפי רב דף . 8-11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר