עמוד:47

6 א . פתרו . א | 10 : 6 = | 15 : 9 = ב ג | 13 : 10 = | 5 : 3 = ד ב . מה המשתף לכל התרגילים ? ג . כתבו עוד תרגילים שי ֵ ש להם אותה תכונה משתפת . ד . השלימו דדרכים שונות . ה . השלימו דדרכים שונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר