עמוד:40

ה חלוק עם שארית ( על ידי קפיצות שוות על ישר המספרים ) נושאי הפעילויות : חילוק על ישר המספרים מגיעים ל 20 בדרכים שונות חילוק ב 2 1 פתרו את התרגיל דעזרת קפיצות שוות על ישר המספרים . דִּיּוּ ן : איך פותרים תרגיל חלוק על ידי קפיצות שוות על ישר המספרים ? איך מצירים את התרגיל ? מה מצין ֵ המספר 5 דציור ? מה מצין ֵ המספר 35 דציור ? איך רואים את התוצאה דציור ? 2 נסו לפתר ֹ גם את התרגיל הזה על ידי קפיצות על ישר המספרים . 18 : 7 = אני פותר על ידי קפיצות על ישר המספרים כך : דִּיּוּ ן : איך פותרים תרגיל חלוק עם שארית על ידי קפיצות שוות על ישר המספרים ? איך מצירים את התרגיל ? מה מצין ֵ המספר 7 דציור ? מה מצין ֵ המספר 18 דציור ? איך רואים דציור את שני המספרים הכתובים דתוצאה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר