עמוד:39

ד . דכל קרונית של רכבת ההרים י ֵ ש מקום ל 2 ילדים . לרכבת ההרים הגיעה קבוצת ילדים . הם מלאו קרוניות , ונשאר ילד ֶ אחד לסיבוב הדא . כמה ילדים היו דקבוצה ? כתבו שתי אפשריות שונות , ולכל אפשרות כתבו תרגיל מתאים . אפשרות א : ילדים . תרגיל : אפשרות ב : ילדים . תרגיל : ה . דכל קרונית של הרכבל י ֵ ש מקום ל 8 ילדים . לרכבל הגיעה קבוצת ילדים . הם מלאו קרוניות , ולא נשאר שום ילד ֶ שחכה לסיבוב הדא . כמה ילדים היו דקבוצה ? כתבו שתי אפשריות שונות , ולכל אפשרות כתבו תרגיל מתאים . אפשרות א : ילדים . תרגיל : אפשרות ב : ילדים . תרגיל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר