עמוד:38

5 בלונה פרק א . לרכבת ההפתעות הגיעו 33 ילדים . דכל קרונית י ֵ ש מקום ל 4 ילדים . כמה קרוניות הם מלאו ? כמה ילדים חכו לסיבוב הדא ? תרגיל : ( שארית : = ( ב . לרכבת היער הגיעה קבוצה של 17 ילדים . דכל קרונית י ֵ ש מקום ל 3 ילדים . כמה קרוניות מלאו הילדים ? כמה ילדים חכו לסיבוב הדא ? תרגיל : ( שארית : = ( ג . דכל קרונית של רכבת ההרפתקאות י ֵ ש מקום ל 6 ילדים . לרכבת ההרפתקאות הגיעו 20 ילדים . כמה קרוניות הם מלאו ? כמה ילדים חכו לסיבוב הדא ? תרגיל : ( שארית : = (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר