עמוד:33

3 השלימו . דִּיּוּ ן : דסעיף ד השארית היא . 0 כשהשארית היא , 0 אפשר לכת ֹ ב את התוצאה ללא שארית כך : . 20 : 4 = 5 כתבו עוד דגמאות לתרגילי חלוק שדתוצאה שלהם אין שארית : כאן מתאים רב דף . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר