עמוד:23

3 א . דחרו מספר דין 10 ל : 20 קחו קיסמים לפי המספר שדחרתם , ובנו מהקיסמים האלה כמה שיותר מששים . לכל צלע של מצלע משתמשים דקיסם אחד . ב . כתבו וצירו בטבלה שלפניכם את מה שדניתם : כתבו את מספר דל הקיסמים . הדגישו בציור המצלעים את כל המצלעים השלמים שדניתם ואת הקיסמים שנשארו . כמה מצלעים שלמים הדגשתם דציור ? כתבו את מספרם דטור המתאים . רשמו גם את השארית דטור המתאים . ג . רותי מלאה את הטבלה כך : הסדירו את הטבלה של רותי : מה המספר 17 מצין ֵ ? מה המספר 2 מצין ֵ ? מה המספר 5 מצין ֵ ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר