עמוד:21

ב תרגיל שרשרת ( למצלעים שלמים ושארית ) נושאי הפעילויות : בניית מצולעים מקיסמים משחק : מציירים משולשים או מרובעים השארית היא 0 אילו שאריות אפשר לקבל ? בכמה קיסמים השתמשו לבניית המצולעים ? מה יכול להיות סוג המצולע ? 1 קחו 7 קיסמים . א . דנו מהקיסמים האלה כמה שיותר משלשים . כך דונים משלשים מקיסמים : לכל צלע של משלש משתמשים דקיסם אחד . כל משלש דונים דנפרד משלושה קיסמים . כמה משלשים הצלחתם לבנות ? האם נשארו קיסמים שלא השתמשתם דהם ? כמה ? השלימו את השורה דטבלה . ב . פרקו את המשלשים ובנו מ 7 הקיסמים כמה שיותר מרדעים . כך דונים מרדעים מקיסמים : לכל צלע של מרדע משתמשים דקיסם אחד . כל מרדע דונים דנפרד מארדעה קיסמים . השלימו את השורה דטבלה . פעילות זו יש לבצע בכיתה יחד עם התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר