עמוד:30

13 פתרו את הדעיות . א | דתיה לקחה קיסמים ובנתה מהם תשעה רדועים , ונשאר לה קיסם אחד . כמה קיסמים לקחה דתיה ? תרגיל : תשובה : קיסמים ב | אילה לקחה קיסמים ובנתה מהם שבעה מחמשים , ולא נשארו לה קיסמים . כמה קיסמים לקחה אילה ? תרגיל : תשובה : קיסמים ג | יעל לקחה 32 קיסמים . היא דנתה מהם 4 מצלעים , ולא נשארו לה קיסמים . איזה סוג של מצלעים דנתה יעל ? תרגיל : תשובה : ד | כתבו דמחדרת ספור על דנית מצלעים מקיסמים המתאים לתרגיל הזה : . 3 ש 7 + 2 = 23 | ה עדינה לקחה קיסמים ובנתה מהם מרדעים . נשאר לה קיסם אחד . איזה מהמספרים האלה יכול להיות מספר הקיסמים שלקחה עדינה ? הקיפו : 14 21 31 39 התרגיל המתאים : רנה לקחה קיסמים ובנתה מהם חמשה רדועים , ונשארו לה שני קיסמים . כמה קיסמים לקחה רנה ? תרגיל : 5 ש 4 + 2 = 22 תשובה : 22 גפרורים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר