עמוד:20

28 א . נתון מששה שכל הצלעות שלו שוות זו לזו . ההקף של המששה הוא ס"מ 72 . מה ארך ֹ צלע של המששה ? תרגיל חלוק מתאים : : = 29 ההקף של רדוע הוא ס"מ 56 . מה ארך ֹ צלע של הרדוע ? תרגיל : תשובה : 30 ההקף של משלש שו ֵ ה צלעות הוא ס"מ 48 . מה א ֹ רך צלע של המשלש ? תרגיל : תשובה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר