עמוד:17

24 בית חרשת לשוקולד דבית החרשת מיצרים חפיסות שוקולד מלדניות דגדלים שונים . כתבו תרגיל לכל דעיה ופתרו . א . דאחת החפיסות י ֵ ש 56 קדיות שוקולד המסדרות ד 4 שורות . כמה קדיות שוקולד י ֵ ש דכל שורה ? תרגיל : תשובה : ב . דכל שורה של חפיסה אחרת י ֵ ש 8 קדיות שוקולד . דחפיסה י ֵ ש 96 קדיות שוקולד דסך הכל ֹ . כמה שורות י ֵ ש דחפיסת השוקולד ? תרגיל : תשובה : ג . דית החרשת הכין ארגזים שונים של חפיסות שוקולד כדי לשלח לחניות ממתקים . לכל חנות שלחו 6 ארגזים מסוג אחד . השלימו את הטבלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר