עמוד:16

21 דארגז י ֵ ש שקיות של סכריות . דכל שקית י ֵ ש 5 סכריות . כמה סכריות י ֵ ש דכל השקיות שדארגז ? א . הקיפו את המספרים שיכולים להתאים ( נסו לעשות ז ֹ את דלי לחשב . ( 70 53 68 40 71 85 ב . חלקו ובדקו . ג . כמה י ֵ ש להוסיף לכל מספר שלא הקפתם כדי שיתחלק ד ? 5 למספר י ֵ ש להוסיף . למספר י ֵ ש להוסיף . למספר י ֵ ש להוסיף . 22 כמה י ֵ ש להוסיף למספר 67 כדי שיתחלק א . ד ? 2 ב . ד ? 5 ג . ד ? 10 הוסיפו ובדקו . 23 כמה י ֵ ש לחסר מהמספר 79 כדי שיתחלק א . ד ? 2 ב . ד ? 5 ג . ד ? 10 חסרו ובדקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר