עמוד:15

17 א . כתבו ארדעה מספרים דו ספרתיים גדולים מ 50 המתחלקים ד . 5 ב . חלקו ובדקו . דִּיּוּ ן : כיצד יודעים אם מספר מתחלק ד ? 5 18 א . כתבו ארדעה מספרים דו ספרתיים גדולים מ 50 המתחלקים ד . 2 ב . חלקו ובדקו . דִּיּוּ ן : מהו סימן ההתחלקות ד ? 2 19 א . כתבו שני מספרים דו ספרתיים קטנים מ 60 המתחלקים ד . 10 ב . דלי לחשב שערו : האם הסכום שלהם יתחלק ד ? 10 ג . דדקו את השערתכם : 20 לחנה י ֵ ש 70 מדדקות , והיא רוצה להדדיק אותן על דפים , מספר מדדקות שו ֶ ה על כל דף . כמה מדדקות היא תדדיק על כל דף , אם היא תשתמש א . ד 2 דפים ? ב . ד 5 דפים ? ג . ד 10 דפים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר