עמוד:174

ויהי כּ י הגיע המ וֹ עד הקב וּ ע שׁ קבע להם המל ךְ , התאספ וּ המל ךְ וה שׂ רים ור בּ ים מקציני העם לחג את חג חנ כּ ת הארמ וֹ ן ולרא וֹ ת את מלאכת האמנים . המל ךְ ורא שׁ י פּ קידיו עבר וּ מחדר לחדר וּ מא וּ לם לא וּ לם . ויהי בּ ב וֹ אם אל הא וּ לם הגד וֹ ל עמד וּ בּ רא שׁוֹ נה בּ חלק וֹ שׁ ל האמן המתמיד והת פּ לא וּ לרא וֹ ת את הצי וּ רים הנפלאים ; לֹ א הי וּ כּ מ וֹ תם ליפי . צוה המל ךְ להרים את הויל וֹ ן , לרא וֹ ת מה ע שׂ ה האמן ה שׁ ני . והנה הצי וּ רים הלל וּ ממ שׁ על ה כּ תלים ההם : רגל מ וּ ל רגל , כּ נפים מ וּ ל כּ נפים , רא שׁ מ וּ ל רא שׁ . ה כּ ל כּ מ וֹ תא וֹ מים יחד . וידע המל ךְ את א שׁ ר ע שׂ ה האמן הזה ו לֹ א ד בּ ר דבר נגד וֹ . ה וּ א אף הלל את מע שׂ יו , שׁ ה שׂכּ יל לע שׂוֹ ת כּ מע שׂ ה חבר וֹ בּ לי שׁ נ וּ י . ויהי בּ עת נתינת ה שׂ כר ל שׁ ני האמנים , צוה המל ךְ להביא ארנקים מלאים דינרי זהב , ויריקם בּ חלק וֹ שׁ ל האמן הרא שׁוֹ ן ויבריק וּ , ונראה בּ רקם מהעבר ה שׁ ני . אז קרא המל ךְ אל האמן ה שׁ ני ואמר ל וֹ : " ל ךְ , קח שׂ כר ךָ בּ גב וּ ל ךָ " ... ( עיבוד לסיפור מתוך מאוצר האגדה , מבחר לבני הנעורים , מאת מיכה יוסף בן-גוריון ] ברדיצ'בסקי , ] תשי ( "ז פּ רכת – מסך וילון ( בדרך כלל הכוונה למסך שבחזית ארון הקודש בבית הכנסת . ( כּ בי וֹ ם ט וּ חם בּ סיד – כמו שהיו ביום שצבעו אותם בסיד . שׁשׁ ר – צבע אדום מבריק . אורית לנדאו , השתקפות , . 2006 צילום : יהושע לנדאו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר