עמוד:165

אווירון ומטוס שתי מילים חדשות לכלי תחבורה אחד | רונית גדיש בשיר ילדים ידוע * אנחנו שרים : " רד אלינ וּ אויר וֹ ן , קח א וֹ תנ וּ למר וֹ , ם" אבל בעיתון אנחנו קוראים " מט וֹ ס ובו מאתיים נוסעים נחת נחיתת חירום . " איך קרה שכלי התחבורה הזה שהומצא בראשית המאה העשרים זכה בשתי מילים חדשות – אווירון ומטוס ? לשם כך נברר מי חידש ולמה . את המילה אווירון חידש " הילד העברי הראשון , " הוא איתמר בן אב"י . נראה שהוא חידש אותה על פי המילה הצרפתית לאווירון : . avion המילה אויר וֹ ן בנויה מן המילה אויר ומן הסיומת -ון . ומניין לנו המילה אויר ? ובכן , אויר מצויה כבר בלשון המשנה . בראשית המאה העשרים האווירון לא טס אלא ע וֹ פף , הטיסה נקראה מע וֹ ף , והטייס מע וֹ פף . הנה ידיעה מעיתון " דבר" מתאריך 23 בנובמבר : 1927 התחכמותו של מעופף אמיליו קדנצה , מעופף מכסיקאני ראה בעצם נסיעתו והנה נפלה דליקה במכונתו = ] באווירון . [ היות ולא רצה לקפוץ במכשירהנפילה ולהפקיר את המכונה , התחכם ונכנס לתוך ענן גשם ונמצא שהמים כיבו את הדליקה והמעופף המשיך את דרכו בהצלחה . חיים נחמן ביאליק התנגד לשימוש בפועל עופף , כנראה משום שאינו מביע את המהירות , והעלה הצעה אחרת : הפועל טס . הוא השתמש בפועל הזה בכתביו ובשיריו במשמעות של תנועה מהירה , למשל בשיר הילדים : " ר וּ ץ , בּ ן ס וּ סי , ר וּ ץ וּ דהר ! ר וּ ץ בּבּ קעה , ט וּ ס בּ הר ! ר וּ צה , ט וּ סה , י וֹ ם וליל – פּ ר שׁ אני וּ בן חיל . " * כתבה את השיר חינגה סמילר . . 8 קראו את הטקסט שלפניכם . דני שלום , ז'יל ודרין מגיע לישראל , . 2006 ציור של המטוס הראשון בשמי ישראל בשנת 1913

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר