עמוד:149

דו-שיח בסיפורים : לשון כתב או לשון דיבור ? דו-שיח הוא שיחתם של שני אנשים או יותר , המחליפים דברים זה עם זה והמגיבים על פי רוב בדבריהם כל אחד על דברי רעהו . ( יוסף אבן , מילון מונחי הסיפורת , תשל"ח , עמ' ( 103 בלועזית קוראים לדו-שיח דיאלוג . באופן טבעי דו-שיח שייך לתחום הדיבור . כשאנחנו מדברים אנחנו מתאימים את הסגנון שלנו לתנאים של שיחה בעל-פה ולמה שמקובל בדיבור , וכשאנחנו כותבים - הסגנון שונה . אבל ההבחנה בין דיבור לכתב אינה פשוטה . איך מדברות דמויות בסיפורים בּ ד וּ יים ( המומצאים על-ידי הסופרים (? מצד אחד , הדמויות בסיפור כּ ת וּ ב אינן בני אדם "אמתיים , " ושיחתן אינה דיבור אמתי במציאות . מצד שני , אולי ירצו הסופרים להעניק לקוראים תחושה שהדמויות מדברות בסגנון דיבור דומה למציאות ? . 5 א . איזו דרך שלילה משמשת ב כּתּ בה שקראתם ? הביאו לדוגמה שני משפטים מתוך הכתבה , שיש בהם שלילת פועל בהווה או שלילת תואר . ב . לקראת סוף הקטע שקראתם מופיע משפט שבו שתי דרכי שלילה שונות של תואר , באמצעות "אין" ובאמצעות "לא . " מצאו את המשפט הזה והעתיקו אותו . . 6 בתחילת ה כּתּ בה הכותבת טוענת טענה ( מביעה דעה ומנסה להוכיח אותה . ( כּ תב וּ בקצרה מה הטענה המרכזית של הכותבת בקטע הראשון של הכתבה . . 7 לפי הטענה המובעת בכתבה , איך אפשר להבין את הכותרת "אריה הוא אריה ? " הסבירו את כוונת הכותרת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר