עמוד:130

ענת בּוֹ כה ו לֹ א י וֹ דעת למה | יה וֹ נתן גפן לפעמים , בּ עקר בּ חרף , אני מרגי שׁ ה עצ וּ ב . א וּ לי זה בּ גלל הענן והג שׁ ם וא וּ לי זה בּ גלל ... וא וּ לי ... לֹ א ח שׁוּ ב . דמעה מעיני אז נ וֹ פלת , והחדר נראה כּ ה קטן וצפ וּ ף . וכל הע וֹ לם שׁ אהבתי נראה לי לפתע קטן ו שׁ ק וּ ף . ואני מנסה להפסיק את ה בּ כי ... ואני ... ואני ... לֹ א ח שׁוּ ב . הלואי שׁ י פּ סק כּ בר הג שׁ ם , והחרף הזה י וֹ תר לֹ א י שׁוּ ב ... אני מרגי שׁ ה , ואני א וֹ הבת ... א וֹ הבת את ... בּ אמת ... לֹ א ח שׁוּ ב ... מרגישים על קשיים של ילדים שבאים לביטוי בשירים ובסיפור , וגם על בחירות של משוררים וקריאה בקול אמם של יהונתן גפן ושל אחותו ענת נפטרה כשענת הייתה ילדה קטנה . יהונתן גפן , שהיה אז חייל צעיר , כתב לאחותו הקטנה שירים וסיפורים . הנה אחד השירים מתוך הספר שירים שענת אוהבת במיוחד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר