עמוד:124

הנה נכנסת השבת על החגיגיות המיוחדת של השבת , וגם על משל ונמשל בדברי חז"ל . 1 קראו את השיר שלפניכם ודמיינו את המעמד המתואר בו . תפלה | חגית בּ נזימן כּשׁ א בּ א ע וֹשׂ ה קד וּשׁ ה וּ א כּ מ וֹ מזמר . אפ שׁ ר ל שׁ מע מה ה וּ א א וֹ מר . אבל כּשׁ אמא מדליקה נר וֹ ת , היא פּשׁוּ ט שׁוֹ תקת . א וֹ מרת תפלה בּשׁ קט בּשׁ קט ו לֹ א מגלה מה התפלה . אבל אני , מן הצד , תמיד מנח שׁ ת מה התפלה שׁ אמא ל וֹ ח שׁ ת . כּ י י שׁ לי מין ח וּשׁ מיחד לנח וּשׁ וּ לפי מה שׁפּ ה מתרח שׁ הח וּ ש מנח שׁ . אם מי שׁ ה וּ בּ רגז - שׁ י שׁ לים . אם מי שׁ ה וּ ח וֹ לה פּ ה - שׁ יחלים . ואם מי שׁ ה וּ נסע - שׁ י שׁוּ ב בּשׁ ל וֹ ם . שׁבּ ת שׁ ל וֹ ם ! ( ואם הח וּשׁ לֹ א צ וֹ דק בּ כל נח וּשׁ יו , תדע , א לֹ הים , שׁ זה לֹ א נח שׁ ב . תח שׁ ב שׁ אני הת פּ ללתי עכ שׁ ו . כּ י אם אתה כּ בר נמצא בּ ביתי - ת שׁ מע גם א וֹ תי ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר