עמוד:121

לשון עתיד בחוקים ראיתם חוקים המנוסחים בלשון "אסור ל , " ... "חייב ל , " ... אך יש דרכים נוספות לניסוח חוקים . אחת הדרכים המקובלות לניסוח חוקים היא שימוש בלשון עתיד בחיוב או בשלילה . הנה לדוגמה כמה חוקי עזר ( חוקים הנהוגים בעיר או ביישוב קטן יותר , ומחייבים במקום מסוים זה : ( לא יזרוק אדם , לא ישאיר ולא יניח , ולא ירשה לזרוק , להשאיר או להניח אשפה במקום ציבורי או פרטי , אלא בכלי אשפה שהתקינה העירייה במקום ציבורי . לא ילכלך אדם ולא יזהם מקום ציבורי . לא ישקה אדם ולא ירשה להשקות צמחים בצורה העלולה לגרום הפרעה לעוברים ושבים ברחוב , או לאנשים בּ נכס ג וֹ בל , פרט לגן . לא יעיף אדם עפיפון או טיסן , אם הדבר עלול לגרום מטרד או נזק לאדם או לרכוש . בעליו של בניין יתקין על הבניין לוחית-מספר , ואם הוא מחובר לרשת החשמל , גם מספר מואר בחשמל . בעל כלב יגרום לחיסון הכלב מפני מחלת הכלבת אחת לשנה , החל מגיל שלושה חודשים . " בבקשה , אדוני , אני רוצה עוד " . כך ביקש אוליבר טוויסט ממנהל בית היתומים בספרו של צ'רלס דיקנס "אוליבר טוויסט . " ג' מהוני , איור לספר 1838

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר