עמוד:109

ב . התאמנו בקריאת ה פּ סקה בקול . שׂ ימו לב לסימני הניקוד , והקפידו על קריאה מדויקת . הקשיבו לחברים בקבוצה בעת שהם קוראים ותקנו אותם אם יש צורך . ג . הצגת הדברים בכיתה בחרו נציג או נציגה שיקראו את ה פּ סקה בקול לפני הכיתה . בחרו נציג או נציגה שיסבירו את הקשר בין החפצים ל פּ סקה . . 5 לפניכם משפטים המתארים פעולות שעושים העולים לרגל על פי הקטע מהמשנה . א . קראו את המשפטים . יורדים ל שׂ דה וקוטפים את ה פּ רות שהבשילו . שׂ מים את הביכורים בסל . נאספים ברחבת העיר הראשית שבאז וֹ ר . הולכים לבית המקדש בירושלים . בראש התהלוכה החגיגית לירושלים הולך ש וֹ ר מקושט . מנגנים בדרך בת וֹ ף ובחליל . אנשי ירושלים מקבלים ב שׂ מחה את פּ ני העולים . מוסרים את הביכורים לכוהנים בבית המקדש . ב . מצאו איל וּ פעולות מוזכרות גם במשנה וגם בקטע מספר דברים בתורה . היעזרו בפעילות 4 בעמ' . 106

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר