עמוד:107

ביכורים בתקופת בית המקדש השני שבועות הוא אחד משלושת הרגלים , שלושת המ וֹ עדים שהתורה ציוותה לעלות בהם לרגל לבית המקדש בירושלים . שני המ וֹ עדים האחרים הם סוכות ופסח . במשנה העוסקת בהבאת הביכורים יש תיאור חי ומפורט של העלייה לרגל . הקטע שתקראו מהמשנה מתאר את הבאת הביכורים בימי בית המקדש השני , לפני כאלפיים שנה . משנה – אחד הספרים החשובים ביהדות . המשנה היא א וֹ סף של דיונים ומצוות ומעט דברי אגדה . . 1 האזינו לקטע מהמשנה , ועקבו אחר הטקסט במהלך ההאזנה . כיצד מפרישין את הבכורים ? יורד אדם לתוך שדהו , ורואה תאנה שבכרה ( שהחלה להבשיל , ( אשכול שבכר , רמון שבכר ; וקושרן בגמי ואומר , הרי אלו בכורים . כיצד מעלין את הבכורים ? כל העירות שבמעמד , מתכנסות לעירו של מעמד ולנין ברחובה של עיר , ולא היו נכנסין לבתים . ולמשכים היה הממנה אומר " קומו ונעלה ציון , אלה' א-להינו" ( ירמיהו לא , ה . ( הקרובים מביאים תאנים וענבים , והרחוקים מביאים גרוגרות וצמוקים . והשור הולך לפניהם , וקרניו מצפות זהב , ועטרה של זית בראשו ; והחליל מכה לפניהם , עד שהן מגיעים קרוב לירושלים . הגיעו קרוב לירושלים , שלחו לפניהם , ועטרו את בכוריהם [ ... ] וכל בעלי אמניות שבירושלים עומדין לפניהם , ושואלין בשלומם " אחינו אנשי מקום פלוני , באתם בשלום " . החליל מכה לפניהם , עד שמגיעין להר הבית . הגיעו להר הבית , אפלו אגרפס המלך נוטל הסל על כתפוונכנס , עד שמגיע לעזרה . ודברו הלוים בשיר " ארוממך ה' כי דליתני ולא-שמחת איבי לי" ( תהלים ל , ב . ( מפרי שׁ ין - בוחרים ומניחים בצד למטרה כלשהי . גמי - חוטים לקשירה . לעיר וֹ שׁ ל מעמד - העיר הרא שׁ ית שׁ ל האז וֹ ר . לנין - נמצאים בּ מק וֹ ם מס יּ ם בּ מ שׁךְ ה לּ ילה . עטרה - זר . בּ עלי א מּ נ יּוֹ ת - בּ עלי מלאכה . עזרה - חצר בית המקדש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר