עמוד:106

ב ולקחת מראשית כל-פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלהיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל-המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם . ג ובאת אל-הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלהיך כי-באתי אל-הארץ אשר נשבע ה' לאבתינו לתת לנו . ד ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח ה' אלהיך . ( דברים כו , ב-ד ) . 4 לשון המקרא שונה בכמה דברים מהלשון של ימינו . כשאנחנו אומרים היום "פתחת את המקרר ולקחת את ה פּ רות , " המילה "ולקחת" היא בזמן עבר . במקרא האות ו בתחילת הפעלים משנה לפעמים את הכוונה שלהם . כשאומרים ולקחת ( את ה פּ רות , ( אומרים בעצם אתה תיקח את ה פּ רות . הכוונה היא ציווי , כלומר קח , עליך לקחת את ה פּ רות . א . כּ תבו את הפעלים שלפניכם בצורה המתאימה ללשון ימינו . אתה תיקח ולקחת - ו שׂ מת - אתה ואמרת - אתה והלכת - אתה וּ באת - אתה ב . הפעלים שקראתם בפסוקים מתוך פרק כו בספר דברים מתארים מה כל אחד מבני ישראל צריך לעשות בזמן הבאת הביכורים . לפניכם תיאור הפעולות האלה בעברית של ימינו . מצאו את המילים מן התורה המתארות כל פעולה . א . אתה תיקח את ה פּ רות הראשונים . ב . אתה תשים את ה פּ רות בטנא . ג . אתה תלך למקום אשר יבחר . ה' ד . אתה תבוא אל הכוהן . ה . הכוהן ייקח את הטנא . ו . הכוהן יניח את הטנא לפני המז בּ ח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר