עמוד:105

ביכורים בתורה בימי קדם עם ישראל שחי בארץ ישראל עסק בעיקר בעבודת האדמה , בחקלאות . עבודה זו הייתה תל וּ יה במידה ר בּ ה בגורמים שאין לאדם שליטה עליהם , כמו ירידת גשמים . החקלאים התפללו לה' וביקשו גשם ויב וּ לים טובים . כדי להגיד לו תודה על שנענה לבקשתם , הם לקחו את הביכורים , הפרות הראשונים שהבשילו , והניחו אותם לפני המזבח . על פי הכתוב בספר דברים פרק כו ניתנה מצוות הבאת הביכורים כשבני ישראל עדיין היו במדבר בדרכם אל ארץ ישראל ומקום המשכן הקבוע טרם נקבע : . 2 בחרו אחד מהסעיפים . א . האם הבאתם פעם ביכורים ( בגן הילדים , בבית הספר או במקום אחר (? ס פּ רו בכיתה מה הבאתם , במה הנחתם את הביכורים , ומה היה עוד בטקס הבאת הביכורים ? ב . אם השתתפתם בטקס הבאת ביכורים בקיבוץ , במושב או במקום אחר ס פּ רו על הטקס : מי היו המשתתפים , מה הביאו , איך התנהל הטקס ? ג . שׁ אלו את הוריכם או את סבא וסבתא שלכם אם יש להם תמונה מחגיגת הביכורים . אם כן – הסתכלו בה , ותארו מה רואים בה . . 3 קראו את קטע המידע על מצוות הבאת ביכורים בתורה . חשבו מה השתנה במהלך הדורות . תאנים אשכול ענבים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר