עמוד:101

אמרה ה בּ ת : "דוקא שׁ ל אי שׁ חכם – ר בּ י יה וֹשׁ ע בּ ן חנניה " . קרא הקיסר לר בּ י יה וֹשׁ ע בּ ן חנניה ואמר : "מד וּ ע הצעת לבתי ל שׂ ים יין בּ כלי זהב וכסף " ? הס בּ יר ל וֹ ר בּ י יה וֹשׁ ע : " בּ ת ךָ אמרה לי שׁ אני חכמה מפארת בּ כלי מכער . כּ עת היא י וֹ דעת שׁ י שׁ לכ ךְ ס בּ ה " . אמר הקיסר : "והרי י שׁ אנ שׁ ים יפים , וי שׁ מכערים , וּ ביניהם י שׁ חכמים יפים וחכמים מכערים , ט פּשׁ ים יפים וט פּשׁ ים מכערים " ... א ךְ ר בּ י יה וֹשׁ ע התעק שׁ : "אל וּ הי וּ בּ ני האדם מכערים י וֹ תר , הי וּ חכמים י וֹ תר " . ) מתוך האגדות שלנו - אוצר האגדה העברית לילדים , ( 2011 . 2 שיחה בכיתה מה אפשר להסיק מן האגדה שקראתם על אישיותו של רבי יהושע בן חנניה ועל תכונותיו ? . 3 א . כשבת הקיסר אמרה על רבי יהושע : "חוכמה מפוארת בכלי מכוער" – האם ביקשה להחמיא לו או להעליבו ? הסבירו . ב . קראו את תגובתו של רבי יהושע לדברי בת הקיסר . מה דעתכם , האם התגובה שלו צפויה ? אולי היא מפתיעה ? הסבירו . . 4 רבי יהושע הציע לבת הקיסר לשמור את היין בּ כלי כּ סף וזהב . מה הוא צ פּ ה שיקרה ? האם הוא צדק ? . 5 מה רצה רבי יהושע להוכיח לקיסר ולבתו ? . 6 שיחה בכיתה הסיפור נפתח במילים "רבי יהושע היה ידוע כחכם גדול , אך גם כמכוער גדול . " המילה "אך" היא מילת חיבור המחברת לעתים קרובות בין חלקים מנוגדים במשפט . האם זהו תפקידה גם במשפט הזה ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר