עמוד:100

יין ט וֹ ב בּ כלי מכער | שהם סמיט ר בּ י יה וֹשׁ ע בּ ן חנניה יד וּ ע היה כּ חכם גד וֹ ל , א ךְ גם כּ מכער גד וֹ ל . פּ עם אחת לעגה בּ ת וֹ שׁ ל הקיסר לר בּ י יה וֹשׁ ע בּ ן חנניה ואמרה : "הא ! חכמה מפארת בּ כלי מכער " ! אמר לה ר בּ י יה וֹשׁ ע : "חביבתי , אבי ךְ הקיסר , בּ מה ה וּ א שׁוֹ מר את היין שׁ ל וֹ " ? אמרה ל וֹ : " בּ כלי חרס " . אמר לה ר בּ י יה וֹשׁ ע : "כּ ל הע וֹ לם שׁוֹ מר את היין שׁ ל וֹ בּ כלי חרס וכ ךְ גם הקיסר " ? אמרה : " בּ ודאי . וכי בּ מה נ שׁ מר את היין אם לֹ א בּ כדי חרס " ? אמר ר בּ י יה וֹשׁ ע : "אתם הע שׁ ירים , יכ וֹ לים , למ שׁ ל , ל שׁ מר א וֹ ת וֹ בּ כלי כּ סף וזהב " . הלכה בּ ת הקיסר ואמרה לאביה : "אבי , הרי אנחנ וּ ע שׁ ירים כּ ל כּךְ , רא וּ י שׁ נ שׂ ים את היין שׁ לנ וּ בּ כלים שׁ ל כּ סף וזהב , ו לֹ א בּ כדי חרס , כּ מ וֹ אנ שׁ ים פּשׁוּ טים " . ע שׂ ה הקיסר כּ דבר בּ ת וֹ והעביר את כּ ל יינ וֹ מ כּ דים שׁ ל חרס לכלי זהב וכסף . יפים הי וּ כּ לי הזהב וה כּ סף על שׁ לחן הסע וּ דה , א ךְ כּשׁ לגם הקיסר מן היין , ירק א וֹ ת וֹ מ פּ יו כּ י החמיץ היין בּ ת וֹךְ כּ לי הזהב וה כּ סף היפים . שׁ אל הקיסר את בּ ת וֹ : " שׁ ל מי היה הרעי וֹ ן המפק פּ ק " ? אגדה על רבי חנניה . 1 איך מדברים עם קיסר רומאי ? האם מותר להתווכח אתו או לחלוק עליו ? אגדת חז"ל שלפניכם מספרת על רבי יהושע בן חנניה שחי בגליל בזמן שלטון הרומאים בארץ . הוא היה ידען גדול גם בנושאים שמחוץ לתורה , ואפילו הקיסר הרומאי שביקר בארץ הכיר בחוכמתו . קראו את האגדה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר