עמוד:96

ליל שׁבּ ת חר פּ י היה זה , א ךְ הלל , שׁ היה מרתק לדברי החכמה שׁשׁ מע , לֹ א ח שׁ בּכּ פ וֹ ר העז . אפל וּ כּשׁ החל לרדת שׁ לג לֹ א ח שׁ בּוֹ הלל . ה וּ א שׁ כב ל לֹ א נ וֹ ע , אזנ וֹ כּ ר וּ יה ל שׁ מע את דברי החכמים , בּ ע וֹ ד ג וּ פ וֹ ה וֹ ל ךְ ונעלם תחת שׂ מיכה שׁ ל שׁ לג - עד א שׁ ר נרדם . למחרת בּבּ קר בּ א וּ שׁ מעיה ואבטלי וֹ ן כּ מנהגם אל בּ ית המדר שׁ והת פּ לא וּ למצא א וֹ ת וֹ אפל - כּ אל וּ לֹ א האיר הי וֹ ם . " למה ח שׁוּךְ כּ ל כּךְ " ? תמ הּ שׁ מעיה . " א וּ לי בּ גלל העננים " , ה שׁ יב ל וֹ אבטלי וֹ ן וּ כבר נ שׂ א עיניו למעלה , אל פּ תח האר בּ ה , ואז , נרגש כּ ל וֹ , קרא : "י שׁ אי שׁ בּ אר בּ ה " ! נח פּ ז וּ שׁ מעיה ואבטלי וֹ ן ועל וּ אל הגג , ו שׁ ם מצא וּ תל וּ לית שׁ לג גב וֹ הה . חפר וּ בּהּ וּ מצא וּ את הלל . מהר וּ וה וֹ ריד וּ א וֹ ת וֹ מן הגג , רחצ וּ א וֹ ת וֹ , הל בּ י שׁוּ בּ בגדים חמים , ה וֹשׁ יב וּ מ וּ ל המד וּ רה ואז אמר וּ : "ז וֹ היתה עב וֹ דה ק שׁ ה , אבל בּשׁ ביל אדם כּ מ וֹ הלל רא וּ י לחלל את ה שׁבּ . "ת ) על פי תלמוד בבלי , מסכת יומא , דף לה 'עמ ב , מתוך האגדות שלנו - אוצר האגדה העברית לילדים , ( 2011 . 2 מה אפשר ללמוד על הלל הזקן מהתיאור של אורח חייו ? . 3 א . קראו שוב את הקטע המתחיל במילים : "עלה על גג בית המדרש " ... ומסתיים במילים "עד אשר נרדם" וחפשו בו את הביטוי "אזנ וֹ כּ ר וּ יה " . לפי מה שקראתם , פירוש הביטוי הוא : א . האזניים שלו קפואות ב . לא האמין למה ששמע ג . הקשיב בתשומת לב רבה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר