עמוד:95

חכם על הגג | שהם סמיט הלל הזקן עני היה . מדי י וֹ ם היה מ שׂ ת כּ ר חצי דינר וּ מחלק וֹ : מחצית הסכ וּ ם שלם לס וֹ חרי ה שׁוּ ק תמ וּ רת מז וֹ ן לבני מ שׁפּ חת וֹ , וּ מחצית שׁ ניה שׁ לם ל שׁוֹ מר בּ ית המדר שׁ שׁ יר שׁ ה ל וֹ לה כּ נס ל שׁ מע דברי ת וֹ רה . פּ עם אחת לֹ א מצא הלל עב וֹ דה ו לֹ א ק בּ ל את שׂ כר וֹ . שׁוֹ מר בּ ית המדר שׁ , שׁלֹ א היה אדם נדיב , אסר עליו לה כּ נס בּלֹ א ת שׁ ל וּ ם . מה ע שׂ ה הלל ? עלה על גג בּ ית המדר שׁ , נ שׁכּ ב על פּ תח האר בּ ה ו שׁ מע ת וֹ רה מ פּ י שׁ ני חכמים גד וֹ לים : שׁ מעיה ואבטלי וֹ ן . לומדים מחכמים על שני אנשים חכמים , וגם על הבדלים בשפה בין פעם להיום שתי האגדות שתקראו בפרק זה לקוחות מהתלמ וּ ד . התלמוד הוא אוסף גדול של דברי חכמים , הכולל דיונים של חכמים על חוקי התורה , אגדות , משלים ומדרשים . האגדות שתקראו על הלל הזקן ועל רבי יה וֹשׁ ע בּ ן חנניה סופרו לפני 2000 שנה כמעט . הסופרת שהם סמיט עיבדה אותן לעברית של ימינו . . 1 האגדה שלפניכם מספרת על הלל הזקן שהיה אחד מגדולי החכמים היהודים . הוא נולד בבבל לפני 2000 שנה בערך , וכשבגר עלה לארץ ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר