עמוד:88

ועוצרים אותם . מסוכן להסתובב בעיר עם מסמכים סודיים בכיס . בכם , ילדים צעירים , לא יחשוד איש , לכן החלטנו לגייס קשרים צעירים . אתם מוכנים לקבל עליכם את התפקיד " ? הבחור שׁ אף רוח אחרי הנאום הארוך שנאם . אלישע וקובי ענו ביחד : " מוכנים " ! " דעו , סכנה כּ ר וּ כה במילוי התפקיד הזה " . " כן " . " מה כן " ? " אנחנו יודעים שסכנה כרוכה במילוי התפקיד הזה " , אמר קובי . ( אלישע , מאת רעיה בלטמן , פרק יז , עמ' ( 77-79 המוסדות הלאומיים – ארגונים שהנהיגו את יהודי ארץ ישראל לפני הקמת המדינה . . 2 מה לדעתכם הרגישו אלישע וחברו כששמעו את דבריו של הבחור ? . 3 א . בקשר למה אמר הבחור שדיבר עם אלישע ועם קובי את המילים " בנערינו ובזקנינו ? " למה לדעתכם התכוון ? היזכרו בהקשר המקורי של הביטוי ( פעילות 2 בעמ' . ( 37 ב . הבחור המשיך ואמר "המבוגרים גויסו , מתגייסים ויתגייסו . " למה לדעתכם חזר על אותו פועל בשלושה זמנים ? ג . חזרו וקראו את שש השורות האחרונות של הקטע . למה לדעתכם חזר הבחור ושאל "מה כן , " ? אחרי שהילדים כבר ענו "כן ? " . 4 שיחה בכיתה הבחור , ששאל את הילדים אם הם מוכנים לקבל עליהם את תפקיד הק שׁ רים , לא ביקש רשות מהוריהם ולא נתן לילדים זמן להתלבט . מה דעתכם על כך ? . 5 לפניכם פרק לג מהספר "אלישע . " קראו אותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר