עמוד:80

. 3 מצאו את הפעלים בשיר . באיזה זמן נכתבו רוב הפעלים ? מדוע לדעתכם בחר המשורר לכתוב בזמן הזה ? . 4 בשיר כתוב : "גמלים פוסעים בנוף עצוב . " מה גורם לתחושת העצב בנוף המת וֹ אר בשיר ? . 5 עבודה בקבוצות א . המילים " וּ צליל ע וֹ לה-י וֹ רד קצ וּ ב" מתאר וֹ ת את הקול שמלווה את פּ סיע וֹ ת הגמלים . הכינו ת וֹ ף מרים , דר בּוּ קה או כּ לי הקשה אחר . התחלקו לשתי קבוצות : קבוצה אחת ת כּ ה בכלי ההקשה על פי המקצב שמכתיב השיר ; קבוצה אחרת תקרא את השיר יחד בקול שקט לפי קצב ההקשה . הסימון בשיר שלפניכם יסייע לכם בהקשה . י | מין | וּ| שמאל | רק | חול | ו | חול יצ | היב | מד | בר | ל | לא | מש | עול . אור | חה עו | ברה דו | מם | נ | עה כ | דמות ח | לום שם | מופ | ל | אה ו | צליל עו | לה יו | רד ק | צוב , גמ | לים פו | סעים ב | נוף ע | צוב . לין - | לן , לין - | לן , זה | שיר ה | נדוד , שׁ| ת ֹ ק ו |שׂ את – שׁ| ת ֹ ק וּ| צע ֹ ד ב . איז וֹ תחושה מתעוררת בכם כשאתם קוראים כך את השיר ? ג . מה מתאר המקצב הקבוע , שאיננו משתנה לאורך כל השיר ? מה הוא מוסיף לתיאור מראה הנוף ? . 6 כשקוראים שירים מגלים לעתים קרובות שהמש וֹ ררים משתמשים בלשון שונה מלשון הדיבור . למשל , המש וֹ רר כתב "ע וֹ ברה , " ואנחנו משתמשים כיום בפועל "ע וֹ ברת . " מילים שיש להן צורה דומה למילה "ע וֹ ברה" מופיעות בתנ"ך וגם בשירים לילדים שנכתבו לפני שנים רבות , למשל : " מה א וֹ כלה חמ וּ טל ? / פּ רי הגן מל וֹ א הסל" ח"נ ) בּ יאליק . ( המילה הישנה " עוברה" תורמת ליצירת אווירה של נוף קד וּ מים שעדיין קיים . יש בשיר עוד ביטויים הנאמרים ב שׂ פה "שירית , " ביטויים שב שׂ פת הדיבור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר