עמוד:79

. 2 השיר א וֹ רחה בּ מד בּ ר הוא שיר תיא וּ רי - המש וֹ רר מתאר תמונת נוף בעזרת מילים . הוא כותב על מרא וֹ ת שראה בעיניו או בדמיונו . א . בּ שורה הראשונה כתוב : " ימין וּשׂ מאל רק ח וֹ ל וח וֹ . ל" למה לדעתכם כתב המש וֹ רר פעמיים את המילה "חול ? " ב . שם התמונה כשם השיר . האם התמונה עוזרת לכם להבין את המילה " א וֹ רחה ? " אם כן , הציעו במקומה מילה אחרת מוכרת יותר ; אם לא , בּ דקו במילון את פירושה . ד . בשיר כתוב : "יצהיב מדבר ללא מ שׁ ע וֹ . ל" מהו משעול ? בּ דקו במילון את הפירוש . הסבירו את המשפט כולו . ה . מילה אחת בשיר נותנת צבע לתיאור הנוף . איזה צבע ? מה התחושה שמעורר הצבע הזה במתבוננים בנוף ? אהרון גולני , אורחה במדבר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר