עמוד:43

כינוי גוף פרוד או חבור ? כפי שראיתם הפעלים כוללים בתוכם את כינוי הגוף – מוספית המציינת את עושה הפעולה . לדוגמה : קפצתי , קראנו , אד בּ ר , נשלים , הסתלקתן . כינויי הגוף האלה נקראים "כינויים חב וּ רים" כי הם מחוברים ( דבוקים ) לפועל . מדוע מיותר להוסיף כינויי גוף פרודים לפעלים נטויים כאלה ? ( אני ) קפצתי למטה . ( אנחנו ) קראנו את שני הספרים . ( אתן ) הסתלקתן . . 1 המס פּ ר מס פּ ר על הדמויות בגוף שלישי : "הוא ( המוכר ) מכר גלולות , " " אמר הנסיך הקטן" ( הוא אמר , ( ועוד . אבל רוב הפרק בנוי כדו-שיח בין המוכר לבין הנסיך הקטן . א . הביאו משפט מתוך הדו-שיח , הכתוב בגוף ראשון , ( כלומר : מישהו תופס את תפקיד המד בּ ר . ( כתבו את כינוי הגוף הפרוד שבאותו המשפט . ( בעניין הגופים אפשר להיעזר במה שכתוב בעמ' ( 39 ב . הביאו משפט מתוך הדו-שיח , הכתוב בגוף שני , כלומר : מישהו שפונים אליו ישירות . כתבו את כינוי הגוף הפרוד שבאותו המשפט . . 2 אפשר ללמוד מהקטע שקראתם על דרך המחשבה של המוכר ועל ערכיו , השונים מדרך המחשבה של הנסיך הקטן . כּ תבו מה ההבדל ביניהן , על סמך מה שמסופר בסיפור . . 3 כתבו את דעתכם : האם אתם מעדיפים את הגישה של המוכר או את הגישה של הנסיך הקטן ? נמקו את תשובתכם . . 4 כתבו בקצרה בגוף ראשון על מקרה מעניין שקרה לכם . סמנו את הפעלים בגוף ראשון . . 5 ספרו בקצרה בגוף שלישי על מקרה שקרה למישהו ממשפחתכם או מחבריכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר