עמוד:38

ד . חזון אחרית הימים הוא נבואתו של הנביא ישעיה על עתיד ציון וירושלים . הנביא מבטיח כי מציון ודבר ה' . ה . הנביא ישעיה חזה ( ראה לעתיד ) ש כּ ל העמים יחיו זה עם זה בשלום , לא ישא גוי אל גוי ולא . מחסן מילים : ובזקנינו חרב תצא תורה שנים שנים זרע וֹ ( בניו ובני בניו ) ילמדו עוד מלחמה כנען מירושלים . 3 מיינו את הפעלים שבתרגיל 1 לשתי קבוצות : פסוקים המנוסחים בזמן עבר , ופסוקים המנוסחים בזמן עתיד . דוגמה : עבר עתיד ברא ישושום . 4 במשפט "כי מציון תצא תורה" המילה תצא היא הפועל והמילה תורה – היא שם העצם המציין את עושה הפעולה ( המשתתף . ( העתיקו את הפעלים ואת שמות העצם המציינים את עושה הפעולה מתרגיל 1 ב , ג , ז . . 5 לפניכם הפעלים שבמשפטים , ה' , ד' , א' ח' בתרגיל . 1 בצד פעלים אלה אין שמות עצם נפרדים המציינים את עושה הפעולה ( את המשתתף בפעולה ) אבל ברור מיהו עושה הפעולה . כתבו מיהו עושה הפעולה בכל פועל ( אני , אתה , אנחנו . ( הפועל א תּ ן תאכל ישבנו בכינו נלך עושה הפעולה ( המשתתף ) אנחנו לפועל מחוברות מוספיות . מוספיות אלה מציינות את עושה הפעולה . לדוגמה : בפועל 'א תּ ן' המוספית א' מציינת את ' אני ; ' בפועל 'תאכל' המוספית ת' מציינת את ' אתה ; ' בפועל 'בכינו' המוספית ' נו' מציינת את ' אנחנו . ' המילים או המוספיות המציינות את עושה הפעולה נקראות כינויי גוף . יש כינויי גוף חב וּ רים כגון : ראינ וּ , יאכל , ויש כינויי גוף פּ ר וּ דים , כגון : אני , את , הם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר