עמוד:32

בצאת ישראל ממצרים היתה יהודה לקדשו הים ראה וינס ההרים רקדו כאילים מה לך הים כי תנוס ההרים תרקדו כאילים מלפני אדון חולי ארץ ההפכי הצור אגם מים בית יעקב מעם לעז : ישראל ממשלותיו : הירדן יסב לאחור : גבעות כבני צאן : הירדן תסב לאחור : גבעות כבני צאן : מלפני אלוה יעקב : חלמיש למעינו מים : . 2 בפסוקים שקראתם מוז כּ רים נסים אחדים שהתורה מספרת עליהם . העתיקו את המשפט המזכיר כל נס : ה' קורע את ים סוף משה מכה בסלע ויוצאים ממנו מים ה' עוצר את זרימת הירדן יוצאים ממצרים על יציאת מצרים בהגדה ובשיר , וגם על תיאור אירוע היסטורי באמצעות סיפור אישי . 1 פרק קיד בתהלים , "בצאת ישראל ממצרים , " משולב בהגדה של פסח ושרים אותו בליל הסדר . הוא מתאר בצורה ציורית את מה שקרה כשבני ישראל יצאו ממצרים בדרכם לארץ כנען . קראו את הפרק ונסו לשער את הפירוש של המילים שאינכם מכירים בעזרת מילים אחרות בו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר