עמוד:9

ההרה וּ ר ה שׁ מיני והנ וֹשׂ א שׁ ל וֹ - הידיד וּ ת אם אתם מאמינים לי א וֹ לֹ א : אני מקנא בּפּ צ פּ נת . לֹ א לעתים קר וֹ ב וֹ ת י שׁ הזדמנ וּ ת להביא ת וֹ עלת לחבר או לחברה . וכמה נדיר ה וּ א שׁ אפ שׁ ר לע שׂוֹ ת שׁ ליח וּ ת חברית כּ ז וֹ בּ סתר ? [ ... ] בּ התחלה אנט וֹ ן ית פּ לא , ואחר כּךְ ה וּ א י שׂ מח , וּפּ צ פּ נת ת וּ כל בּ סתר לח כּךְ את כּפּוֹ ת ידיה בּ הנאה . היא הרי י וֹ דעת אי ךְ זה קרה . בּ לעדיה ה כּ ל היה מ שׁ ת בּשׁ . אבל אנט וֹ ן לֹ א ידע מזה . פּ צ פּ נת לֹ א צריכה ת וֹ ד וֹ ת . המע שׂ ה עצמ וֹ ה וּ א ה פּ רס שׁ ל הּ . כּ ל דבר נ וֹ סף היה מקטין את השמחה ו לֹ א מגדיל א וֹ ת הּ . אני מאחל לכל אחד מ כּ ם חבר ט וֹ ב . ואני מאחל לכל אחד מ כּ ם שׁ תהיה ל וֹ הזדמנ וּ ת לע שׂוֹ ת ט וֹ בה חברית כּ ז וֹ בּ לי שׁ החבר ידע . רק כּךְ תדע וּ כּ מה א שׁ ר נגרם כּ א שׁ ר ג וֹ רמים א שׁ ר למי שׁ ה וּ אחר . ( מתוך פצפונת ואנטון , תרגם : מיכאל דק , , 2006 עמ' ( 87 אריך קסטנר כּ תב כ-20 ספרי ילדים , ובהם גם א וֹ רה ה כּ פ וּ לה , שׁ ל וֹשׁ ים וחמ שׁ ה בּ מאי , האי שׁ הקטן ואחרים . הספרים שלו מ שׁ ע שׁ עים , מלאי דמיון ונ וֹ געים ללב , והוא עדיין נחשב לאחד מס וֹ פרי הילדים ארנסט לודוויג קירשנר ברלין , שער ברנדנבורג , 1929

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר