עמוד:3

תוכן העניינים ייחודו של יוצר - אריך קסטנר 7 נעים להכיר , אריך קסטנר | טקסט מידע 8 " פצפונת ואנטון" | פרק מספר קריאה 10 " שלושים וחמישה במאי" | קטעים מספר קריאה 16 לראות קולות 21 גשר לעולם שקט - ריאיון עם מתורגמנית לשפת הסימנים רונה מינץ | כתבת ריאיון 22 כללים לאדם השומע שרוצה לתת כבוד לחירש | אתר "הטה אוזן לדממה" | טקסט הוראות 25 סיפורה של ילדה חירשת | עירית מאיר וונדי סנדלר | סיפור 26 שפנים בסלע 28 10 עובדות על בעלי חיים | טקסט מידע 28 יוצאים ממצרים 32 בצאת ישראל ממצרים | פרק מן המקרא 32 בלילה הזה | רחל שפיר | שיר 34 פרק לשון - הפועל - זמנים וגופים 37 הגופים : גוף ראשון , שני ושלישי 39 חילופי גופים בסיפור 41 כינוי גוף פרוד או חבור ? 43 תוספת כינוי גוף פרוד לפעלים בהווה 45

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר