עמוד:2

ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול הפיתוח : אודי גביזון ריכוז תהליך הפיתוח : רותי נויגרטן פיתוח וכתיבה : פרופ' רינה בן-שחר , אורית אילן , חיה אנקור , ורד גביש , נירה לוין , רונה מינץ , רותי נויגרטן , פזית קוטלר ייעוץ מדעי : פרופ' רינה בן-שחר , ד"ר נעמי גורבט ייעוץ פדגוגי : מירה אואן ז"ל , אודי גביזון קריאה והערות : חיה יצחקי , ירעם נתניהו , אתי בוקשפן פיתוח הפעילויות המתוקשבות : יעל אסיף - מנהלת , רונה מינץ , רינת פלח-דסקל , פזית קוטלר , שיר חזן עריכה לשונית : ענת צ'רנובילסקי ניקוד : טלי בלייכר , מאיה בן ארי עריכת מגדר : שרה אופק הפקה : גלי פרנק ניהול אמנותי : דני זוורו עיצוב עטיפה ועיצוב גרפי : מיכל ליכטר ביצוע גרפי : שירה בכר תחקיר תמונות : לליב גל , דבורה גרודה זכויות יוצרים - טקסטים : נועה נתנאל תמונות : לליב גל , דבורה גרודה הבאה לדפוס : דניאל אשל זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר זה שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות בסוף הספר . © תשע . 2015 - "ה כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 רמת אביב 6901128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר