עמוד:119

25 פתרו ( אפשר להעזר בישר המספרים . ( ג | 309 + 500 = ד | 245 + 210 = | 300 + 643 = ה ו | 385 - 30 = ז | 294 - 230 = | 488 - 80 = ח כאן מתאימים דפי רב דף . 34-36 אם מתעורר קושי ניתן להיעזר במשטחים או בלוח האלף . כאשר מייצגים תרגיל חיבור על ישר המספרים , המספר שממנו מתחילים יכול להיות כל אחד משני המספרים שבתרגיל . את החיסור על ישר המספרים אפשר לייצג בדרכים שונות , לדוגמה : על ידי "קפיצה” שמאלה ומציאת המספר שאליו מגיעים או על ידי סימון שני המספרים ומציאת גודל "הקפיצה" ביניהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר