עמוד:116

18 העזרו בלוח האלף ופתרו . א | 791 + 10 = ב | 682 + 20 = | 607 - 10 = ג 19 בתחלת השנה למדו בבית הספר 595 תלמידים . במהלך השנה הצטרפו 10 תלמידים חדשים . כמה תלמידים למדו בבית הספר בסוף השנה ? תרגיל : תשובה : תלמידים . 20 במאפיה אפו 740 ספגניות . המאפיה תרמה 50 ספגניות לבית האבות , ושאר הספגניות נמכרו . כמה ספגניות נמכרו ? תרגיל : תשובה : ספגניות . בפעילויות שבעמוד זה אפשר להיעזר בלוח האלף . כאשר נעזרים בלוח האלף אין הבדל בקושי בין תרגילים שיש בהם המרות לבין תרגילים ללא המרה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר