עמוד:113

12 באילו אריזות מכרה נעה את הכמיות האלה ? כתבו תרגיל מתאים . א 326 | עוגיות פרוט האריזות : אריזות של 100 עוגיות , אריזות של 10 עוגיות ו אריזות של עוגיה אחת . תרגיל : 326 = 813 | ב עוגיות פרוט האריזות : אריזות של 100 עוגיות , אריזות של 10 עוגיות ו אריזות של עוגיה אחת . תרגיל : 813 = 13 פתרו את התרגילים . ( אפשר להעזר במשטחים או ב"ציור בקצור ( . " א | 3 × 100 + 4 × 10 + 2 × 1 = ב | 6 × 100 + 6 × 10 = ג | 100 × 4 + 3 × 1 = ד | 100 × 3 + 10 × 9 = | 5 × 100 + 5 × 10 + 5 × 1 = ה עד כה עסקנו רק באריזות "יעילות" לדוגמה , כמות של 100 עוגיות נמכרה באריזה אחת של 100 עוגיות ולא ב 10 אריזות של 10 עוגיות . כאן התלמידים יכולים לתת הצעות לא" יעילות , " ואולם אין צורך לעודד אותם לכך , שכן נושא זה יטופל בהמשך . בפעילות 12 סימן השוויון נכתב משמאל לתרגיל . מומלץ לדון בכך בכיתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר