עמוד:111

10 בכל מכירה נעה מצירת "בקצור" ישר מספרים מתאים . לכל אריזה שהיא מכינה היא מסמנת קפיצה מתאימה וכותבת את המספר שמגיעים אליו . השלימו . א נעה מכרה 340 עוגיות . נעה מכרה אריזות של 100 עוגיות ו אריזות של 10 עוגיות . ב נעה מכרה עוגיות . נעה מכרה אריזות של 100 עוגיות ו אריזות של 10 עוגיות . ג נעה מכרה עוגיות . נעה מכרה אריזות של 100 עוגיות , אריזות של 10 עוגיות ו אריזות של עוגיה אחת . אם התלמידים מתקשים לזהות את גודל הקפיצות בין המספרים , הם יכולים להיעזר בלוח האלף . הסימונים על ישר מספרים "ריק" הם סימונים מאוד לא מדויקים ( למשל , אין מקפידים שכל הקשתות שאורכן 100 יהיו שוות וכן שקשת שאורכה 10 תהיה קטנה פי 10 מקשת שאורכה , ( 100 ולכן אנו מכנים אותו בשם "ציור בקיצור" של ישר המספרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר