עמוד:109

5 בנו כל מספר במשטחים , השלימו וצירו "ציור בקצור . " 4 | א מאות , 7 עשרות ו 3 יחידות המספר ציור ב 3 | מאות , עשרת אחת ו 3 יחידות המספר ציור ג 2 | מאות , 0 עשרות ו 6 יחידות המספר ציור ד 0 | מאות , עשרת אחת ויחידה אחת המספר ציור 6 מי אני ? ספרת היחידות שלי היא , 8 ספרת המאות שלי היא , 5 וספרת העשרות שלי היא . 0 אני . כאן מתאים רב דף . 31

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר