עמוד:107

3 בנו במשטחים , כתבו מספרים מתאימים וסמנו ביניהם < או > או . = א 2 מאות ויחידה אחת 2 מאות ועשרת אחת ב 4 מאות 3 מאות ו–9 יחידות ג 4 מאות ו–7 יחידות 4 מאות ועשרת אחת במשטחים שבמארז האבזרים אפשר לראות את מספר היחידות בכל אריזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר