עמוד:100

5 השתמשו בציורי האריזות מדף הגזירה שבסוף החוברת . מצאו עוד כמיות שאפשר להכין בעזרת אריזות של 100 עוגיות , של 25 עוגיות ושל 20 עוגיות . השלימו את הטבלה . 6 הקיפו את הכמיות שאפשר לספק באריזות שבמפעל והסבירו איך יספקו אותן . 314 עוגיות 450 עוגיות 335 עוגיות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר