עמוד:92

7 א . חוה צבעה כל 200 משבצות בלוח האלף בצבע שונה . השלימו : חוה השתמשה ב צבעים . 200 × = 1 , 000 ב . יעל השתמשה ב 4 צבעים . בכל צבע היא צבעה מספר שוה של משבצות . השלימו : בכל אחד מהצבעים צבעה יעל משבצות . × 4 = 1 , 000 ג . פתרו . 200 × 3 = 2 × 250 = 3 × 250 = ד . פתרו . 1 , 000 : 200 = 1 , 000 : 250 = 1 , 000 : 100 = מומלץ לבקש מכמה תלמידים לצבוע כל 200 משבצות ברצף בצבע שונה ומתלמידים אחרים לצבוע כל 250 משבצות ברצף בצבע שונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר