עמוד:89

2 א . לפניכם לוח . 600-700 הקיפו בו בצבע אדם חמשה מספרים בין 600 ל 700 ורשמו אותם בספרות ובמלים . ב . מה המשתף לכל המספרים שרשמתם ? 3 א . השלימו מספרים מתאימים במקומות המסמנים . ב . הקיפו בכחל בלוח 600-700 את המספרים שהשלמתם על ישר המספרים . ג . כתבו על ישר המספרים את המספרים שהקפתם באדם בלוח . 600-700 בשם לוח 600-700 אנו מכנים לוח מספרים מ 601 עד . 700 בפעילות 2 סעיף ב אפשר לבדוק מהו מספר הספרות בכל המספרים , מהי ספרת המאות שלהם וכדומה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר