עמוד:86

6 פתרו ( אפשר להעזר בישר המספרים . ( א | 600 + 400 = ב | 400 + 200 = ג | 300 + 600 = | 100 + 700 = ד ה | 700 - 300 = ו | 900 - 400 = ז | 800 - 500 = | 1 , 000 - 800 = ח בפעילות זו נעזרים בישר מספרים "ריק , " שהוא "ציור בקיצור" של ישר המספרים , ולכן אין צורך לדייק במרחקים שבין המספרים . עם זאת חשוב שהתלמידים ידעו שאין כאן דיוק . במקרה של קושי ניתן להיעזר במשטחים או בלוח האלף . כשמייצגים חיבור על ישר המספרים , אין צורך להתחיל לקפוץ מ , 0 אלא ניתן להתחיל מנקודה המייצגת את אחד המחוברים . בחיסור על ישר המספרים אפשר להתחיל מהנקודה המייצגת את השלם ולקפוץ ממנה לאחור - בדרך זו המספר שאליו מגיעים הוא תוצאת התרגיל . אפשר גם לסמן את שתי הנקודות המתאימות למספרים שבתרגיל - בדרך זו התוצאה היא גודל הקפיצה בין שתי הנקודות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר