עמוד:85

4 צירו "בקצור" קפיצות של 100 בין שני המספרים המסמנים על ישר המספרים . בכמה קפיצות של 100 מגיעים מ 200 ל ? 600 בכמה קפיצות של 100 מגיעים מ 300 ל ? 500 בכמה קפיצות של 100 מגיעים מ 600 ל ? 900 5 כתבו מספרים שיש ביניהם 5 קפיצות של . 100 כאן מתאים רב דף . 16 בפעילות 4 אין צורך לדייק ולצייר קפיצות שגודלן שווה . עם זאת חשוב שהתלמידים ידעו שהסימונים אינם מדויקים . אפשר להראות את "הקפיצות" גם על לוח האלף , לדוגמה : בין 300 ל 500 יש שני לוחות של 100 מספרים . בפעילות 5 התלמידים יכולים לכתוב גם מספרים שאינם מאות שלמות , ואולם אין לכוון אותם לכך מכיוון שבנושא זה נעסוק מאוחר יותר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר